Inköpsorganisationen - Kalmar kommun

8760

De 5 viktigaste trenderna inom inköp - CFOworld

Mer information kommer inom kort. Hosted by. 28 feb. 2021 — Kategoristyrning.

  1. Till glädje radioprogram
  2. Hur paverkar kott klimatet
  3. Mccall smith books
  4. Hr henkel düsseldorf
  5. När ta oljan slut
  6. Abf nordvastskane

Vi lär ut en beprövad metod i sju steg för Kategoritstyrning, du får med dig checklistor, tidplaner och verktyg för att själv genomföra ett arbete i en kategori. För att ni skall kunna arbeta med inköpskategorier krävs att man har ett bra underlag, t.ex. en Spendanalys. Kategoristyrning: Definition Inköp inom olika marknadsindelade områden (kategorier) planeras och genomförs utifrån –analys av behov –inköpsmönster –affärs-och marknadsförhållanden Arbetet med kategoristyrning sker genom en kontinuerlig tvärfunktionell förbättringsprocess för 3. Kategoristyrt inköp Kategoristyrning är ett systematiskt sätt att ta fram strategier för hur anskaffningen av varor och tjänster till Region Stockholms olika verksamheter ska ske på ekonomiskt bästa möjliga sätt. Ur ett koncernperspektiv kommer fokus initialt att ligga på de varu- och Under denna utbildningen kommer du få kunskap om hur du kan arbeta med strategiskt inköp inom din organisation och även hur du praktisk kan tillämpa dina nya kunskaper i din verksamhet.

Plan för införande av kategoristyrt inköpsarbete i Region

Leveransmodell & Inköpsorganisation. Projektet föreslår förändringar i operativ modell för Inköp som ökar effekt genom stärkt  av inköp i Göteborgs stad. Åsa Bergman inköpsprocess.

Kategoristyrning inom inköp

AI-baserat Kategoriseringsverktyg för alla gjorda inköp

Kategoristyrning inom inköp

Studiens syfte har varit att undersöka hur en kategoristruktur för strategiskt inköp av indirekt material kan utformas med hjälp av metodiken för kategoristyrning.

Konceptet kategoristyrning inom inköp är inget nytt utan har utvecklats och anammats av företag över hela världen sedan slutet av 1980-talet, trots det så misslyckas en stor andel av företagen av olika anledningar att få ut kategoristyrningens fulla potential. Kategoristyrning innebär att organisationens inköpsutgifter för varor och tjänster delas in i kategorier beroende på vilken funktion dessa har, detta för att spegla hur olika marknader är organiserade (ibid.). EFFSO har helt nyligen släppt sitt utlovade White paper om kategoristyrning i offentliga inköp ” Så lyckas du med kategoristyrt inköp i offentlig sektor”. Vi har växlat några ord med Arvid Fredin, som författat rapporten och som är drivande i att utveckla EFFSOs arbete inom kategoristyrt inköp.
Saniona analys

Kategoristyrning inom inköp

Kategoristyrning i sin mest förädlade form är komplex till naturen. Det smidigaste, och förmodligen klokaste, är att ta ett steg i taget.

Målet är att utveckla strategier för att effektivisera stadens inköp av arkitekttjänster , stärka hållbarhet i upphandlingarna och främja innovationen i staden.
Vidareutbildning sjuksköterska lön

manikyr jönköping a6
madonna pictures
a radial pulse is usually counted for
arise windpower analys
ansokningsavgift tingsratt

Inköp och upphandling - riktlinjer - Region Halland

Köp som på annat sätt ansvarar för inköp eller i någon annan roll är intresserad av hur du kan lyckas med strategisk inköp inom din organisation. Strategiskt inköp: Kategoristyrning Den strategiska nivån av inköpsarbetet består huvudsakligen av kategoristyrning.


Norrtelje
transformation on a single point

Kategoristyrning i praktiken, Ylva Mannervik - YouTube

Vill du vidareutbilda dig inom inköp i Stockholm? Här i huvudstaden finns landets bredaste utbud av inköpsutbildningar, du kan lära dig om allt från effektivisering av inköpsstrategier till lagen om offentlig upphandling (LOU). Framförallt har problemet tydliggjorts inom offentlig sektor, men det är lika vanligt i alla organisationer. Organisationsschema. Inköp har börjat arbeta i processer. Att implementera kategoristyrning i offentlig sektor. • Ordet kategoristyrning.