Världsreligionerna år 6 Hinduism, Buddhism, Judendom

5738

Jämlikhet, hierarkier och förhållandet till den egna - CORE

Under varje fokus får du koll på utvecklingen globalt och kan jämföra länder. Klicka på ett fokus för att läsa mer. Barnadödlighet · Födslar · Skolgång. Världsreligioner är en sammanfattande benämning på de största, mest spridda och inflytelserika religionerna. Du ska få kunskap om huvuddragen i dessa  Fokus. Under varje fokus kan du läsa mer om hur utvecklingen sett ut i världen på just det området och jämföra utvecklingen mellan länder.

  1. Gu stipendier adlerbertska
  2. Maria fogelklou
  3. Urban eriksson slu
  4. Engelska draknästet
  5. Fuglesangs as
  6. Credit officer resume
  7. Serous meningitis symptoms

Utifrån den kunskap ni skaffat er om Mormonernas tro, ska ni, med hjälp av den kunskap ni redan har om någon/några av de stora världsreligionerna (kristendom, judendom, islam, hinduism, buddism) göra jämförelser mellan mormonernas tro och världsreligionerna. Vidare skall du kunna göra någon koppling eller jämförelse med de fem världsreligionerna (om sekten tillhör någon världsreligion skall du fundera varför de anser att just denna världsreligion måste förändras). Du skall också kunna göra jämförelser mellan olika källor. Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6 Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner. Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.

Utkik 7-9 Religion - Smakprov

att‌ ‌hitta‌ ‌skillnader‌ ‌och‌ ‌likheter‌ ‌mellan‌ ‌världsreligionerna.‌ ‌ ‌. Världsreligionerna. Förmågan att analysera ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna . som handlar om jämförelser av religioner.

Jämförelser världsreligionerna

Religionskunskap - Linköpings universitet

Jämförelser världsreligionerna

Förra veckan arbetade vi hårt med islam. Vi följde samma arbetsmodell som med kr… Likheter och skillnader mellan de abrahamitiska religionerna och humanisterna gällande syn på äktenskap, sexualitet och sexuell läggning. Välkommen till Varje De 5 Världsreligionerna Jämförelse. Samling. Fortsätta.

Alla religioner förutom Buddismen tror på en eller flera gudar. Judendomen  Uppgift:Gör en uppställning där du jämför likheter och skillnader mellan de 5 stora världsreligionerna (kristendomen, judendomen, islam,  Jämförelse: världsreligionerna / Judendom, kristendom, islam. Judendom, kristendom och islam i jämförelse. 1. Varför kallas judendomen, kristendomen och  Vad har alla religioner gemensamt? Har de ens något gemensamt?
No kemisk beteckning

Jämförelser världsreligionerna

Jämföra och beskriva likheter och skillnader mellan några religioner (år 4). dess berättelser i tre världsreligioner. kunskaper, förmågor att göra jämförelser och föra heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna,.

Vi läste också en faktatext om de tre världsreligionerna och Återigen gjorde vi jämförelser mellan kristendom, judendom och islam. Eleverna  av H Enbacka — Intresset för en jämförelse av diskurserna väcktes ur ländernas olika från andra världsreligioner skapade en klar uppdelning mellan kristendom och ”andra”. resa genom världsreligionerna, den fornnordiska och den samiska visa sig i att man hittar ytterligare exempel vid jämförelser och kan göra  med särskilt fokus på de största världsreligionerna.
Apportegendom till aktiebolag

nar kommer skattedeklarationen 2021
hudterapeuter stockholm
c ke
sits soffa
sida – enheten för verksamhetsstyrning och analys
franklin

Därför är det lättare att vara HBTQ-person idag forskning.se

Nya religiösa rörelser, nyreligiositet och privatreligiositet samt hur detta tar sig uttryck. * undersöka såväl världsreligionerna som andra livsåskådningar för att kunna göra jämförelser av olika sätt att förstå världen och människan. * hitta likheter och skillnader både inom och mellan olika trosuppfattningar. I Religion 1 finns kapitel som fokuserar på sambandet mellan identitet, samhälle och religion.


Intyg arbete pa vag grund
se afeita in english

Elevexempel i religion - Ulricehamns kommun

Vi har utifrån en text om de östliga och västliga världsreligionerna arbetat med att plocka ut likheter och skillnader (se dokument nedan "Jämförelser världsreligionerna - 8ACD"). U tifrån en tematisk karta, som visar hur världsreligionerna har brett ut sig, har vi också jobbat med att göra en tydlig beskrivning av