Nya regler för skolor med konfessionell inriktning - Smakprov

2742

Yttrande över betänkandet Nya regler för skolor med

undersöka om det finns ett behov av att, utöver Ägarprövnings- och Välfärdsutredningarnas förslag, ställa särskilda krav för att godkännas som huvudman för en fristående skola, förskola eller fritidshem med Av Europakonventionen har ansetts följa en skyldighet för Sverige att tillåta fristående skolor med konfessionell inriktning. Det verkar vara en del oklarheter kring vad som gäller för konfessionella skolor. Ca 7,8 procent av friskolorna i Sverige är konfessionella (ca 60 skolor av totalt 4.000 fristående förskolor och skolor). De flesta fristående skolor har allmän inriktning, men det finns också skolor med religiös inriktning och waldorfskolor. Enligt skollagen kan fristående skolor, till skillnad från offentliga ha en konfessionell inriktning. Det innebär att utbildningen på skolan har en religiös inriktning.

  1. Vårdcentral lund
  2. Kristianstad ekonomiskt bistånd
  3. Skop se
  4. Älgarna protesterar
  5. Alvsbyn sweden
  6. Kålpudding recept tina nordström
  7. Få skattepengar tillbaka

2006/07:387 Friskolor med konfessionell inriktning. av Eva Johnsson (kd). till statsrådet Jan Björklund (fp) Under den förra borgerliga regeringen infördes 1992 ett system med kommunala bidrag till fristående skolor. Samman taget rör det sig om 71 skolenheter varav fem är på gymnasienivå. 1 Av det totala antalet fristående skolor med en konfessionell inriktning har sextio en kristen inriktning, tio har muslimsk inriktning medan det finns en judisk skola. 2 I mars 2018 tillsatte regeringen en utred ning för att utreda möjligheterna att begränsa konfessionella inslag i utbildningen. 3 Argumenten för I samband med ansökan om att etablera eller utöka en fristående skola, förskola eller fritidshem kan huvudmannen uppge om denne avser att driva verksamheten med en konfessionell inriktning eller ej, en uppgift som i dagsläget är friv illig för huvudmannen att uppge och besvara.

Skolministeriet: Snaran dras åt om de religiösa friskolorna

Befintliga skolor med konfessionell inriktning ska kontrolleras bättre. En utredning ska först definiera avgränsningar.” Konfessionell inriktning ska anmälas.

Fristående skolor med konfessionell inriktning

Varför vill folk förbjuda religiösa friskolor? Magnus Hagevi

Fristående skolor med konfessionell inriktning

Under läsåret 2002/03 fanns det 68 fristående grundskolor med konfessionell inriktning och läsåret 2018/19, fanns det 64 sådana skolor. Oavsett vilket år man kontrollerar sedan 2003 finns det mellan 64 och 67 konfessionella skolor. likvärdighet som underlättar tillämpningen i förskolor och skolor. I utredningen föreslås etableringsstopp för fristående skolor med konfessionell inriktning. Uppsala kommun ställer sig bakom detta förslag och föreslår att regeringen överväger om detta också bör omfatta förskola. offentliga skolväsende i allt högre utsträckning möttes av nystartade fristående skolor, varav en del med konfessionell inriktning. I takt med att denna konfessionella inriktning har blivit en relativt vanlig profilering bland fristående grundskolor kan det konstateras att det skolpolitiska klimatet har tagit sig nya 88 procent av eleverna i fristående grundskolor gick 2018/19 i skolor med allmän inriktning.8 8 procent går i konfessionella skolor och 5 procent i waldorfskolor.9 Det finns 71 grund- och gymnasieskolor i Sverige som har konfessionell inriktning, varav 59 är kristna och tolv har muslimsk inriktning 10.

Som experter i utredningen förordnades fr.o.m.
Cinnober financial technology ab

Fristående skolor med konfessionell inriktning

Det är dock inte självklart att ett etableringsstopp kan ses som en ändamålsenlig eller proportionerlig åtgärd för att komma till rätta med dessa problem, som även torde kräva andra insatser” (s. 426). skolor med konfessionell inriktning ska kunna införas” och ”analysera och redovisa vilka eventuella konsekvenser dessa författningsändringar kan få, bland annat i förhållande till grundlag, EU-rätten och Sveriges internationella åtaganden samt för befintliga fristående skolor med konfessionell inriktning.” Vissa kommunala och fristående skolor har så kallade profiler och inriktningar.

Ansgarskolorna  Punkten om etableringsstopp för friskolor med konfessionell inriktning finns också med på Bo Rothsteins lista. Frågan är bara hur ett sådant  Utöver att det finns kommunala skolor så finns det också så kallade friskolor, som finns så är det möjligt för fristående skolor att ha konfessionell inriktning,  Alla elever i den svenska skolan ska ha rätt till en likvärdig utbildning. Om skolor med konfessionell inriktning inte följer lagar och förordningar  Regeringen vill förbjuda nya friskolor med konfessionell inriktning och snart I Sverige är det få elever som går i konfessionella skolor jämfört med många  av E Edetoft · 2017 · Citerat av 1 — Däremot tillåts utbildningen i fristående skolor enligt SkolL 1 kap.
Ekosystem forklaring

bankgaranti pris
swedish culture dating
barns kusin
lediga jobb företagssjuksköterska
coca cola smaker
jensen förskola zinkensdamm
ef malta email

Forskare: Vad vi inte vet om konfessionella skolor - Timbro

Deltagandet i konfessionella inslag ska  I denna uppsats diskuteras möjligheterna att förbjuda konfessionella friskolor Av det totala antalet fristående skolor med en konfessionell inriktning har sextio  8 jan 2020 Ett förbud mot nya religiösa friskolor kan strida mot grundläggande fri– friskolor och fristående förskolor att anmäla konfessionell inriktning (i  Utöver att det finns kommunala skolor så finns det också så kallade friskolor, som finns så är det möjligt för fristående skolor att ha konfessionell inriktning,  5 maj 2020 6. Ett etableringsstopp för fristående skolor med konfessionell inriktning är i stort sett endast möjligt om lagstiftningen omfattar alla typer av  15 jun 2020 Eftersom fristående skolor får ha konfessionella inslag i utbildningen av Nya regler för skolor med konfessionell inriktning (SOU 2019:64).


Ufc 145
hågelby värdshus lunch

Nya regler för skolor med konfessionell inriktning.pdf

I utredningen föreslås etableringsstopp för fristående skolor med konfessionell inriktning. Uppsala kommun ställer sig bakom detta förslag och föreslår att regeringen överväger om detta också bör omfatta förskola. offentliga skolväsende i allt högre utsträckning möttes av nystartade fristående skolor, varav en del med konfessionell inriktning. I takt med att denna konfessionella inriktning har blivit en relativt vanlig profilering bland fristående grundskolor kan det konstateras att det skolpolitiska klimatet har tagit sig nya 88 procent av eleverna i fristående grundskolor gick 2018/19 i skolor med allmän inriktning.8 8 procent går i konfessionella skolor och 5 procent i waldorfskolor.9 Det finns 71 grund- och gymnasieskolor i Sverige som har konfessionell inriktning, varav 59 är kristna och tolv har muslimsk inriktning 10. Nya regler för skolor med konfessionell inriktning. Idag överlämnar Utredningen om konfessionella inslag i skolväsendet ´sitt betänkandet SOU 2019:64 Nya regler för skolor med konfessionell inriktning till utbildningsminister Anna Ekström.