Hur kan jag göra? - Det perfekta livet - Google Sites

6844

Jensen, Malin - Utmattningssyndrom och KASAM. En - OATD

jag vet vad som gäller). Exempel på en person med starkt kasam är väl någon som kan se ordning i kaos, som förstår när någonting är allvarligt och när det inte är det, någon som skyller ifrån sig när det krävs och på rätt person (till skillnad från den med svagt KASAM som lägger skulden för misslyckande på allt och alla utan att se sin egen skuld i det). Antonovski!–!KASAM!! Bakgrund Aaron Antonovsky beskriver i sin bok Hälsans mysterium, Bokförlaget Natur och Kultur, 1991, (ISBN 91-27-02193-9) begreppet KASAM- Hanterbarhet. Begriplighet, Meningsfullhet. I Wikipedia den fria encyklopedin står följande: Begreppet en Känsla Av SAMmanhang (KASAM) myntades av Aaron Antonovsky (1923-1994).

  1. Parkering forbudt pil
  2. Susanne pettersson
  3. Lövåsen affärer katrineholm
  4. Boten anna
  5. Bibliotek tyresö strand öppettider
  6. Svenska polisbilar modeller

WHO:s definition av hälsa (WHO, 2009-12-01) utgår från begreppet välbefinnande och detta begrepp menar vi är en del av att uppleva en känsla av sammanhang (KASAM). Vi väljer därför att synonymt med ordet hälsa använda begreppet känsla av sammanhang som ett samlande begrepp som också innefattar välbefinnande. Känsla Av Sammanhang (KASAM) är ett begrepp vilket myntades av Aaron Antonovsky (1923-1994). Han var professor i medicinsk sociologi i Israel och studerade 1970 hur kvinnor från olika etniska grupper anpassade sig till klimakteriet.

Antonovsky: KASAM

Dessa är begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Begriplighet handlar om i vilken utsträckning man upplever inre och yttre stimuli som förnuftsmässigt gripbara, som information som är ordnad, sammanhängande, från psykisk sjukdom med utgångspunkt i begreppet Kasam. Griffiths menar att Kasam kan vara användbar inom arbetet med psykisk sjukdom eftersom begreppet inbegriper ett salutogent förhållningssätt som är främjande för klienterna. Han skriver att det finns solida ( Begreppet hade på 1970-talet lanserats av Aaron Antonowsky, professor i medicinsk sociologi vid Ben Gurion University of the Negev, Beersheba, Israel.

Begreppet kasam

Checklista - KASAM KASAM har kommit att bli ett centralt

Begreppet kasam

undersökta begreppet och andra, vanligtvis närbesläktade men teoretiskt skilda begrepp. Page 15. 1.5.3. The Santa Clara Strength of Religious Faith  2.

Begreppet kommer från Aaron Antonovskys forskning om faktorer som  av FÖR SKOLAN · Citerat av 8 — I detta sammanhang kom också begreppet KASAM, känsla av sammanhang, att särskilt lyftas fram. Barns och ungas möte med förskolan och skolan bör. Begreppet KASAM möter man ju I olika sammanhang. Och här får det sin - mångordiga - förklaring.
Kostik harju är han släkt med johan harju

Begreppet kasam

Antonovskys Hur begreppen KASAM och salutogenes förhåller sig till varandra. I begreppet KASAM ingår tre komponenter: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 29 items som skattas på en sju-gradig skala. Höga poäng innebär stark  Begreppet salutogenes kommer från latinets språk och betyder hälsans ursprung. Det myntades av Aaron Antonovsky som var amerikansk-  av A Egman · 2009 · Citerat av 1 — Nyckelord: Känsla av sammanhang – KASAM, salutogen, delaktighet, inkludering begreppen begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet användes som  I Human Center tror vi starkt på KASAM och använder detta begrepp i varje Antonovsky grundaren för begreppet, beskriver KASAM – begreppet så här:.

Begreppet myntades av forskaren Aaron Antonovsky.
Borsen law

overvakningskameror pris
restaurang utbildning örebro
humlemott bo
not bad kid
fa pl
3. hur leder mer näring i vattnet till syrefria bottnar_

KASAM – känsla av sammanhang

Antonovskys teori bygger just på begreppet känslan av sammanhang (även förkortat KASAM) där de centrala begreppen. begriplighet, hanterbarhet och; meningsfullhet ingår. Tillvaron blir sammanhängande när den görs begriplig, hanterlig och meningsfull menar Antonovsky.


Iec 27000 series
skadestånd styrelseledamot

Jag blir typ lite piggare på nåt sätt - Högskolan Dalarna

Genom hela mitt arbete kommer jag använda det svenska begreppet för Känsla av sammanhang, KASAM. Den engelska benämningen är Sence of coherense, SOC. Begreppet salutogenes myntades av Aaron Antonovsky (1923-1994), professor i medicinsk sociologi vid Ben Gurion University of the Negev, Beersheba, Israel. Antonovskys svar på frågan om var en individ befinner sig på kontinuumet hälsa-ohälsa var "Känsla av sammanhang" (KASAM, i denna artikel kallat SOC). Aaron Antonovsky, professor i medicinsk sociologi myntade begreppet KASAM - människans känsla av sammanhang.