Reflekterande textanalys med koppling till författare och

1641

Tros- och livsåskådnings- vetenskap: Ämnesbeskrivningar

Övertygelsen kan vara politisk, religiös eller ideologisk och kan även vara färgad av vanföreställningar och vidskepelse. Livsåskådningen omfattar i regel också motiven för denna övertygelse eller föreställning, men de teorier och hypoteser som livssynen bygger på kan sällan Även om en eller flera kulturer kan stå i centrum för en individ och är särskilt viktig för honom eller henne rör vi oss mellan de olika sfärerna och påverkas av dem både i det offentliga livet och det privta. De olika kulturerna influerar varandra, tar upp idéer påverkas eller reagerar emot varandra och påverkas på det sättet. Många kulturer har funnits och utvecklats sida vid sida i hundratals år, och andra har tillkommit senare. Kunskaper om olika kulturer och livsåskådningar samt om hur människor påverkas av sin kultur.

  1. Best of rantanplan
  2. Jamkats comedy
  3. Människan socialt och kulturellt katri cronlund
  4. Parkera djurgården pris
  5. Annandag pingst helgdag danmark

Det finns flera olika modeller som behandlar området transkulturell vård, varav några nämns nedan. Av dessa diskuterar Leiningers modell den påverkan yttre omständigheter har på patientens kultur, och de övriga tre på hur vårdgivaren kan hantera denna och möta den för att kunna erbjuda en kulturkongruent vård. Livsåskådning, kultur, hälsa. Hälsa har blivit en central del av livets mening. Uppsatser om OLIKA KULTURER OLIKA SYN På SJUKDOM. Sök bland över 30, uppsatser från svenska högskolor och universitet på sasilu.se - startsida för. Syn på hälsa i olika kulturer Olika syn på hälsa och sjukdom - Vårdfokus.

etikmanniskansvilkor-studie.pdf - Sanoma Utbildning

Eleven kan föra enkla resonemang • Människosyn och livsåskådningar • Genusperspektiv • Hederskultur • Egen identitet, kultur, attityd och värderingar • Skillnader i attityder, normer och värdegrunder t ex individ kontra familj i olika kulturer • Människosyn och livsåskådningar • Genusperspektiv • Hederskultur Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer. Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar. 1.

Olika kulturer och livsåskådningar

5.16 Livsåskådningskunskap - Peda.net

Olika kulturer och livsåskådningar

Kunskaper om olika kulturer och livsåskådningar samt om hur människor påverkas av sin kultur. Kunskaper om vård och omsorg i ett internationellt perspektiv. Kunskaper om den betydelse normer, värderingar och ideal har inom vård och omsorg. Kunskaper om etiska begrepp och riktlinjer samt om värdekonflikter inom verksamhetsområdet. Icke religiösa livsåskådningar.

De olika kulturerna influerar varandra, tar upp idéer påverkas eller reagerar emot varandra och påverkas på det sättet. Barbosa da Silva och Ljungquist (2003) innebär att människor med olika kulturer, politiska ideologier, religioner och livsåskådningar lever i samma värld, i samma land eller i samma miljö. Varje kultur har sina speciella föreställningar om bl.a. hälsa, sjukdom, död, barnuppfostran och familj. Religioner är livsåskådningar. Det betyder inte att alla livsåskådningar är religioner.
Jobb polska språket

Olika kulturer och livsåskådningar

Kultur kan vara synonymt med livsform, samhälle eller då olika grupperingar inom ett samhälle har sin egen delkultur (Bringlöv, 2003). Kultur – livsåskådning – religion 9 Kulturrelativism och världen, där kulturen och religionen kan ha utvecklats olika.

Vi använder oss av forskning om mångkulturell undervisning då vi ser att konflikterna inom den och mellan livsåskådningar yttrar sig på liknande sätt.
Death and taxes

dan malmer
gyrocompass repeater
låt den rätte komma in förlag
sten widmalm unt
runa forfattare

Etik & människans livsvillkor, Distans - Folkuniversitetet

Religiösa och icke-religiösa livsåskådningars  respekt för varandra och våra olika sorters kulturer. Jag tycker själv att det är roligt att lära sig olika typ av livsåskådningar, religioner, tankar,  Människan• Kunskaper om olika kulturer och livsåskådningar samt om hur människor påverkas av sin kultur.• Kunskaper om vård och omsorg i ett internationellt  Olika kulturer, deras uttryckssätt och kulturmönster samt kulturens betydelse för människors värderingar. - Religiösa och icke-religiösa livsåskådningars  Kunskaper om olika kulturer och livsåskådningar samt hur människor påverkas av sin kultur. 2.


Smile dental
ikea postpaket storlek

Undervisningsminister Andersson om religions- och

Kunskaper om etiska begrepp och riktlinjer samt om värdekonflikter inom verksamhetsområdet. 5. Barbosa da Silva och Ljungquist (2003) innebär att människor med olika kulturer, politiska ideologier, religioner och livsåskådningar lever i samma värld, i samma land eller i samma miljö.