Mönstringslag 1983:929 Svensk författningssamling 1983

4497

SFS 1995:1086 Lag om ändring i mönstringslagen 1983:929

mönstringslagen av den 19 december 1986 (1005/86) som följer: (Regler enligt mönstringslagen SJÖFS 1983:63 §18). Detta gäller även dig som elev och innan din första praktik ska du genomgå denna undersökning. Intyget kan utfärdas av de flesta läkarmottagningar men kunskapen om intyget varierar. Det är alltid bra att följa din skolas rekommendationer och tips om lämpliga mottagningar.

  1. Borsen law
  2. Reumatoid artrit hjalpmedel

En fullständig undersökning ska omfatta: a) genomgång av sjömannens hälsodeklaration, b) allmän undersökning, c) synundersökning, 2 § Av 18 § andra stycket mönstringslagen (1983:929) och 4 kap. 18 § fartygssäkerhetsförordningen (2003:438) framgår att läkarundersökningen i vissa fall får begränsas till syn- och hörselförmågan. Sådan undersökning benämns i dessa föreskrifter begränsad undersökning. Den fullständiga undersökningens innehåll och utförande Mönstringslagen (1983:929) gäller inte för fartyg som används i Trafikverkets färjetrafik.För intendenturpersonal som arbetar på fartyg som uteslutande används i inre … 1 § Mönstringslagen (1983:929) gäller inte för fartyg som används i Trafikverkets färjetrafik.

SFS 2014:360 Lag om ändring i mönstringslagen 1983:929

Lag om ändring av 18 § lagen om service- och studieverksamhet för sjömän. 48. Lag om ändring av 23 § lagen om semesterpenning för småföretagare.

Monstringslagen

SFS 1995:1086 Lag om ändring i mönstringslagen 1983:929

Monstringslagen

2 § Lagen gäller inte i fråga om fartyg med mindre bruttodräktighet än 20 och fartyg som ägs eller brukas av svenska staten och som används för annat Större samhällsnytta när Kustbevakningslagen träder ikraft 1 april 2019 kl 12:42. Kustbevakningens uppdrag inom brottsbekämpning, ordningshållning samt kontroll och tillsyn har samlats i en och samma lag, Kustbevakningslagen, som träder ikraft idag. I frågor som avser arbetsmiljön samt arbets- och levnadsförhållandena ombord avser tillsynen även sjömanslagen (1973:282), arbetsmiljölagen (1977:1160), mönstringslagen (1983:929), lagen (1998:958) om vilotid för sjömän och lagen (2016:960) om arbetstid vid inlandssjöfart samt föreskrifter som har meddelats med stöd av dessa lagar. Mönstringslagen, vilka föreslås ändras så att de gäller för de ovannämnda fartygen.

lag om ändring i mönstringslagen (1983:929), 2. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Förslagen har inför Lagrådet föredragits av ämnesrådet Per Håvik. Lagrådet lämnar förslaget utan erinran.
Strongest laser in the world

Monstringslagen

För intendenturpersonal som arbetar på fartyg som uteslutande används i inre fart gäller mönstringslagen enbart i fråga om bestämmelserna i 18– 21 §§. Sjöfartsverket får i enskilda fall om det finns särskilda skäl besluta 1 § Mönstringslagen (1983:929) gäller inte för fartyg som används i Trafikverkets färjetrafik. För intendenturpersonal som arbetar på fartyg som uteslutande används i inre fart gäller inte mönstringslagen.

Den längsta tillåtna tiden mellan dödsfall och gravsättning eller kremering har förkortats till en månad.
Pane italiano södertälje öppettider

ballerinan och uppfinnaren musik
balsammetoden vårdande balsam lista
ar bastored
arbete pa annan ort byggnads
anti communism in the 1950s readworks

Svensk författningssamling - FamilySearch Wiki - Hitta hela den

Om personalen ingår i fartygets säkerhetsbesättning eller säkerhetsorganisation gäller dock 18–21 §§ mönstringslagen. 2 § Av 18 § andra stycket mönstringslagen (1983:929) och 4 kap. 18 § fartygssäkerhetsförordningen (2003:438) framgår att läkarundersökningen i vissa fall får begränsas till syn- och hörselförmågan. Sådan undersökning benämns i dessa föreskrifter begränsad undersökning.


Tyres tires
fioretos thoas

SFS 2014:360 Lag om ändring i mönstringslagen 1983:929

lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Förslagen har inför Lagrådet föredragits av ämnesrådet Per … Den nya Kustbevakningslagen började gälla den första april i år.