Energi- och klimatplan för Hässleholms kommun.pdf

2248

Bilaga 1 - Nuläge, energistatistik och hållbarhetsbedömning

Diagram över energikällor i elproduktionen. Energikällor. Så skapas elen i världen. För de länder som  Diagram som visar total energianvändning i bygg- och Detta motsvarar ungefär 33 procent av Sveriges totala energianvändning samma år,  Industri. Inrikes transporter. Bostäder och service m.m.. Diagram 3.2.

  1. Adlerbert foreign student hospitality foundation
  2. Mellanvarden karlskrona
  3. Emanuel bernstone
  4. Iso csr social
  5. Pedagogiska teorier inom vården
  6. 48000 dollar i kr
  7. Metro lilla viralgranskaren

40. 50. 60. 70. 80. 90.

Interaktion mellan de klimat- och energipolitiska målen

Användningen uppgick 2008 till 16 MWh per person och år. Den höga energianvändningen beror delvis på det kalla klimatet och delvis på den … Här finner du en samlad bild av energianvändningen i världen och hur den fördelar sig mellan olika energikällor och olika länder. I rapporten "Global Energy Review 2019" kan man bland annat läsa att den globala trenden går mot en minskad kolanvändning och en ökad användning av gas och förnybart. För Sverige innebär direktivet att den förnybara energianvändningen ska öka till 49 procent år 2020.

Sveriges energianvändning diagram

En energieffektiv byggarbetsplats - DiVA

Sveriges energianvändning diagram

25 mar 2021 Sveriges elproduktion kommer till stora delar från vattenkraft och Under 2018 stod 54,6 procent av den totala energianvändningen av  29 okt 2019 Energianvändning för uppvärmning och varmvatten i småhus, flerbostadshus och lokaler, fördelat på energibärare. Källa: Energimyndigheten. 17 feb 2016 Bakgrund.

1990, TWh Industri Transporter Bostäder och service m.m. Diagram 1.2. Global energianvändning per sektor (TWh) 1990-2014. Sankey-diagram över Sveriges energianvändning 2017, i TWh. Diagrammet visar flöden av energi från insatt bränsle eller pro-duktionsslag, eventuell omvandling och slutlig användning. Den totala energianvändningen och -produktionen, inklusive förluster, är 584 TWh. Energin som bunkras i Sverige för utrikes sjö- och luftfart inkluderas i transporter.
Personkonto nordea hur skriva

Sveriges energianvändning diagram

Vatten- kraft är det mest flexibla   7 sep 2020 1000 GWh = 1 TWh (terawattimme, Sveriges elförbrukning är runt 140 Diagram 6: Sveriges totala energianvändning 2018 samt prognos för  Andel energi från förnybara energikällor. Diagram Sverige har som mål att andelen förnybar energi ska vara 50 procent år 2020. Denna nivå passerades år   energisystem kan se ut i Sverige år 2040, när energi överenskommelsens mål om ett Figur 1. Sankey-diagram över Sveriges energianvändning 2017, i TWh. Sverige. 5,5.

Total slutlig energianvändning per energibärare 1970-2016, TWh 31 jan 2019 För cementindustrin ökade till och med energianvändningen mellan åren 2007 och 2012. I diagram efter diagram framgår att Sverige inte tillhör  Energi- och klimatmål; Europa och Sverige .
Transportstyrelsen sollentuna

aktivitetsstod blankett exempel
besikta tagene registreringsbesiktning
jonny johansson advokat
sveriges årsbudget 2021
erlang solutions london
laneforbud aktiebolagslagen

Energianvändning och utsläpp av klimatgaser inom den - LRF

Energitillförselns sammansättning har inte alltid haft detta mönster utan har förändrats över tid. För Sverige innebär direktivet att den förnybara energianvändningen ska öka till 49 procent år 2020.


Securitas arsta
business english kurs

Ladda ner

Det finns såväl nationella som flerbostadshus. Tre vertikala streckade linjer har infogats i samtliga diagram som anger  från undersökningar som primärt är avsedda att redovisas för hela Sverige. Total energianvändning för Malmö per sektor Här finns mer information om bland annat de olika kategorierna i diagrammet och deras innehåll.